Missie

Het op verantwoorde wijze bevorderen, verspreiden en in stand houden van karate do.
Deze missie wordt voornamelijk bereikt door het geven van karatelessen, het opleiden van toekomstige lesgevers en het organiseren / deelnemen aan stages en wedstrijden.

Beleid en strategie

Er wordt naar een karateniveau gestreefd dat gemiddeld beter is dan andere clubs in kihon, kumite en kata.
Hoe wordt dit gerealiseerd:


Jeugd

Het bijdragen aan karaktervorming en persoonlijke ontwikkeling van de jeugdleden is een belangrijk doel.
Dit houdt in het bijdragen aan een goed gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.
Verder het verbeteren van persoonseigenschappen zoals doorzettingsvermogen, zelfbeheersing, discipline, bescheidenheid en concentratievermogen.
Alle andere doelen bij de jeugd zijn ondergeschikt aan dit doel. Karate is een middel.
Speciaal voor kinderen met minder zelfvertrouwen of fysiek minder sterk, moet karate een middel zijn om meer weerbaarheid en zelfvertrouwen te verkrijgen.

Download hier de folder

VolwassenenDownload hier de folder

Visie op toekomst

Karate Do PORA is te beschouwen als een levend organisme dat zich continu moet vernieuwenKarate Do PORA is te beschouwen als een levend organisme dat zich continu moet vernieuwen.
Dit betekent dat er altijd een beperkt aantal echte verantwoordelijken zullen zijn (bestuur) en verder vrijwilligers.
Een talent, zowel karate als organisatorisch kan van beginnende karateka doorgroeien naar competitie, assistent leraar,
leraar, begeleiding, coaching en uiteindelijk mogelijk bestuur of technisch verantwoordelijk (zeer veel verplichtingen).
Als dit proces goed verloopt dan zal Karate Do PORA een club zijn met een traditionele karatekern met veel kennis en ervaring.
Een competitiegroep met begeleiders (die nationaal resultaten behalen) en een groep die alleen gebruik maakt van de karatelessen.

Om als club levensvatbaar en succesvol te zijn, wordt er continu eigen kader opgeleid.
Samenwerking waarbij ruimte is voor verschil van mening en goed naar elkaar geluisterd wordt is essentieel.
Verder is eigen initiatief erg belangrijk.
Karateka's met inzet en voldoende potentieel voor trainerstaken of organisatorische taken worden door Karate Do PORA gefaciliteerd in het beoefenen van karate en hun ontwikkeling.
Karate Do PORA
Gymzaal Het Beukeboschke
Kerksteeg 11 (achter de basiliek) Meerssen
tel.: 046-4740474
pora@ziggo.nl
©2009 - 2018 Karate Do PORA | bezoekers vandaag: 61, nu online: 1
Timozi - Maatwerk in webdesign