Reglement

1. De karateka zal de eer van Karate Do Pora en het Karate Do nooit schaden doch alleen bevorderen.

2. De karateka dient een goede hygiëne in acht te nemen, waaronder kort geknipte nagels en
een schoon pak.

3. Heren dienen tijdens het vrij sparren gebruik te maken van een kruis- en mondbeschermer. Dames worden geadviseerd een borstbeschermer te dragen. Een mondbeschermer is verplicht. Beschermingsmiddelen zijn te bestellen via de trainers.

4. Het dragen van sieraden of andere harde voorwerpen tijdens de training is verboden.

5. Het is verboden karatelessen te geven zonder toestemming van de hoofdtrainer of het bestuur.

6. Gezien het belang dat Karate Do toekent aan de “leraar – leerling relatie” dienen karateka’s buitenclubse karate activiteiten of karate gerelateerde activiteiten vooraf af te stemmen met de hoofdtrainer, waarna een besluit hierover genomen wordt.

7. Karate Do Pora, bestuursleden of lesgevers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, diefstal, letsel en dergelijke.

8. Deelname aan trainingen gebeurt geheel op eigen risico.

9. Uiterlijk bij het behalen van de groene band dient de karateka lid te worden van de Karatebond Nederland (de KBN).

10. Leden dienen karatepakken en andere karatematerialen via de club aan te schaffen van de door de club goedgekeurde merken.

11. Karateka’s die deelnemen aan wedstrijden dienen zich sportief te gedragen en te luisteren naar aanwijzingen van de chef ‘d equipe en coach.

12. Karateka’s die deelnemen aan nationale of internationale wedstrijden dienen een clubembleem te dragen.

13. Voor wedstrijdkarateka’s kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt door de wedstrijdtrainer.

14. Leden zullen bijdragen aan de club door minimaal 4 loten van de clubactie te verkopen per seizoen.

15. De maandelijkse contributie dient tijdens vakantie en feestdagen te worden doorbetaald.

16. Opzegging van het lidmaatschap dient een maand van te voren schriftelijk of per e-mail te gebeuren.

17. Aangaande zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Karate Do Pora.


Overtreden van het reglement kan leiden tot disciplinaire maatregelen waaronder weigering van toegang tot de lessen en/of royement.
HET BESTUUR
Karate Do PORA
Gymzaal Het Beukeboschke
Kerksteeg 11 (achter de basiliek) Meerssen
tel.: 046-4740474
pora@ziggo.nl
©2009 - 2018 Karate Do PORA | bezoekers vandaag: 36, nu online: 2
Timozi - Maatwerk in webdesign