Karate boeken

My way of life - Gichin Funakoshi

My way of life - Gichin Funakoshi

ISBN13: 9780870114632. Dit non-fictie boek, met een copyright datum van 1975, gaat over het leven van de auteur 1868 tot 1957 en is een autobiografische schets van zijn leven.
Gichin Funakoshi is een karate meester en kenner van de Chinese klassieken. Hij is geboren in Shuri, Okinawa en sterft in Tokio, Japan op de leeftijd van negentig (90) jaar. Gichin wijdt zijn hele leven aan de praktijk, de ontwikkeling en bevordering van de Karate-do
Dynamic Karate - Masatoshi Nakayama

Dynamic Karate - Masatoshi Nakayama

ISBN13: 9780870117886. Nakayama Sensei (1913-1987) was leerling van Funakoshi en begon in 1932 met karate training. In 1955 stichtten zij de JKA met Nakayama als chief instructor. Dit boek, met eerste druk in 1965, gaat in op basisvaardigheden benodigd bij het beoefenen van karate en is een belangrijk naslagwerk. Wordt vaak gerefereerd als de 'bible of modern karate'.
Karate Do PORA
Gymzaal Het Beukeboschke
Kerksteeg 11 (achter de basiliek) Meerssen
tel.: 046-4740474
pora@ziggo.nl
©2009 - 2018 Karate Do PORA | bezoekers vandaag: 59, nu online: 1
Timozi - Maatwerk in webdesign